Wizy

Pośrednictwo w wypełnianiu Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży ESTA w Białymstoku

https://usa-esta.hu/wp-content/uploads/2018/11/logo.png
Zniesienie wiz do USA! Czy oznacza to, że będziemy mogli po prostu wsiąść w samolot i polecieć do USA?

Nie do końca. Obywatele polscy będą mogli podróżować w celach turystycznych i biznesowych po złożeniu wniosku autoryzacyjnego (ESTA). Sam wniosek to koszt 14 dolarów, a jego akceptacja daje możliwość wielokrotnego wjazdu na teren USA w ciągu dwóch lat.


Każda osoba, która otrzymała odmowę rejestracji ESTA może ubiegać się o wizę amerykańską w ambasadzie/konsulacie USA.
Ostateczna decyzja o prawie wjazdu na teren USA należeć jednak będzie, jak dotychczas, do urzędnika imigracyjnego na granicy, np. na amerykańskim lotnisku. Bez wizy do Stanów będzie można pojechać na maksymalnie 90 dni.
 
BIURO PODRÓŻY MANHATTAN W BIAŁYMSTOKU POMAGA W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW I FORMULARZY ESTA I DS160 DO USA

Rejestracja w systemie ESTA

 Aby przeprowadzić rejestrację będziemy musieli podać następujące informacje:

  • Nazwisko, imię oraz płeć
  • Datę i miejsce urodzenia
  • Numer Paszportu oraz datę ważności
  • Imiona i nazwiska rodziców
  • Informacje kontaktowe w PL i USA (adres, numer telefonu, email)
  • Informacje, dane, pseudonim pod jakimi występujemy w mediach społecznościowych
  • Informacje o zatrudnieniu


UWAGA: osoby podróżujące do USA w ramach programu bezwizowego powinni na co najmniej 72 godziny przed podróżą złożyć aplikację o przyznanie statusu ESTA!

Podróż samolotem do USA na postawie ESTA

Jak podają Polskie Linie Lotnicze LOT osoby lecące do USA bez wizy turystycznej wyłącznie na podstawie rejestracji w systemie ESTA muszą mieć przy sobie (w dniu wylotu do USA) wykupiony bilet powrotny.
Ponadto pasażerowie nie posiadający wizy turystycznej do USA oraz pasażerowie niezarejestrowani w ESTA nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu.

 

WIZUJEMY CAŁY ŚWIAT

Wiele lat doświadczenia w branży potwierdza naszą skuteczność, a najlepszą rekomendacją dla naszych usług jest zadowolenie i zaufanie klientów. Naszą domeną jest szybkość działania i skuteczność. Powierzając zadanie w nasze ręce masz pewność, że zapewnimy Ci najwyższą jakość i komfort realizacji celów.

Zanim wyjedziesz sprawdź czy potrzebujesz wizy do poszczególnych krajów i na wybrane terytoria.

Ze względu na swoje bezpieczeństwo podczas podróży zalecamy zgłoszenie planowanej podróży na stronie MSZ lub rejestrację pobytu za granicą w serwisie Odyseusz, prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

WIZA  DO USA

 

Zakres usług w pośrednictwie do USA:
- ustalenie odpowiedniej kategorii wizowej, poradę wstępną
- weryfikację dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o wizę amerykańską
- wypełnienie i rejestrację elektronicznego wniosku wizowego DS-160
- umówienie na rozmowę z Konsulem USA

- przygotowanie do rozmowy z Konsulem - praktyczne wskazówki
- konsultacje na każdym etapie procedury wizowej

Rejestracja elektronicznego wniosku wizowego oraz umówienie na rozmowę z Konsulem Stanów Zjednoczonych nie jest jednoznaczne z uzyskaniem wizy do USA. Decyzję o przyznaniu wizy podejmuje Konsul po osobistej rozmowie oraz na podstawie informacji zawartych we wniosku DS-160.

 

Ważne informacje:

Najczęstsze kategorie wizowe to wizy biznesowe B1 i wizy turystyczne B2. Wszystkie pozostałe wizy wymagają dodatkowych dokumentów z USA – zwykle z amerykańskiego urzędu imigracyjnego.

Ambasada Amerykańska w Warszawie obejmuje swoim działaniem województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, lubuskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Obywatele Białorusi niemieszkający w Polsce również mogą ubiegać się o wizy nieimigracyjne w Warszawie.

Uwaga!

Amerykańska wiza nieimigracyjna nie gwarantuje wjazdu na terytorium USA. Wiza pozwala starać się o wjazd na amerykańskim przejściu granicznym. Jedynie urzędnik imigracyjny na przejściu granicznym jest uprawniony do wydania pozwolenia na wjazd i określenia długości pobytu w USA. Nie wolno przekroczyć granicy USA z nieważną wizą. Wiza musi być ważna podczas wjazdu na teren USA.

 

WIZA DO ROSJI

 

Informacje ogólne o wizach do Federacji Rosyjskiej

Obywatele Polski, państw strefy Schengen i reszty krajów UE potrzebują przed wyjazdem uzyskać wizę na terytorium Federacji Rosyjskiej. Obwód Kaliningradzki jest traktowany jak pozostały obszar FR i obowiązują na nim te same zasady co w całej Rosji. Obywatele wymienionych krajów mogą przebywać bez wizy w strefie tranzytowej lotniska do 12 godzin pobytu (bez opuszczania tej strefy). W każdym innym przypadku w tranzycie przez Rosję, należy wyrobić wizę tranzytową.

Przejeżdżając przez Republikę Białoruś w drodze do Rosji, należy uzyskać wizę tranzytową do tego kraju, na podstawie wcześniej uzyskanej wizy rosyjskiej.

Paszport musi być ważny min. 180 dni dłużej od daty zakończenia ważności przyszłej wizy.

Jedyne akceptowane zdjęcie do wniosku wizowego

to zdjęcie tzw. biometryczne, to znaczy kolorowe, twarz na wprost (en-face), oboje uszu widoczne, białe tło, 3,5 cm x 4,5 cm, nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost tak, aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii.

Aplikanci nieposiadający obywatelstwa polskiego, aby mieć możliwość złożenia dokumentów muszą przedstawić kopię lub oryginał karty pobytu, bądź zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz zaświadczenie o zameldowaniu, ważne w chwili składania dokumentów jeszcze minimum 90 dni. Obywateli Wielkiej Brytanii, USA i Gruzji obowiązują inne wnioski wizowe.

Czas rozpatrywania wniosków wizowych to od 3 dni w trybie ekspresowym do 2 tygodni w trybie normalnym. Zależy to ściśle od rodzaju i krotności wizy, obywatelstwa oraz miejsca w którym składamy dokumenty. Nie na wszystkie rodzaje wiz możliwy jest tryb ekspresowy.

Przy aplikowaniu o wizę wymagane jest przedstawienie kopii ważnego ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą na kwotę min. 30.000 EUR. Ubezpieczenie musi zawierać: nr polisy, imiona i nazwisko osoby ubezpieczonej, daty ubezpieczenia od-do, kwotę i zakres ubezpieczenia (obszar Federacji Rosyjskiej lub cały świat).

Każda wiza rosyjska wydawana jest na daty dzienne podane w voucherze turystycznym lub zaproszeniu. Data rozpoczynająca wizę nie może być wcześniejsza niż data odbioru gotowej wizy z konsulatu.

RODZAJE WIZ:

TURYSTYCZNA – wydana w celach turystycznych jako wiza jednokrotna na pobyt maksymalnie do 30 dni. Podstawą do wydania tej wizy jest kopia voucheru turystycznego, składającego się zawsze z dwóch części: voucheru właściwego (czyli rezerwacji hotelowej) i potwierdzenia przyjęcia turysty zagranicznego.

BIZNESOWA – wydawana w celach biznesowych, bądź służbowych. Wiza wydawana jest jako jednokrotna do 30 dni lub dwukrotna na pobyt od 60 do 90 dni oraz jako wielokrotna na ważność od 180 dni do 1 roku. Liczba dni pobytu przy wizach wielokrotnych nie może przekroczyć 90 dni w każdych 180 dniach ważności danej wizy. Podstawą do wydania takiej wizy jest zaproszenie.

 

WIZA DO CHIN

 

Informacja o wizach do chińskiej republiki ludowej.

Obywatele polski i pozostałych krajów unii europejskiej potrzebują wyrobić wizę przed wylotem do Chin w konsulacie. Wiza obowiązuje na całym obszarze chin z wyjątkiem obszaru Hongkongu i Macao (wjazd do 90 dni pobytu bez wizy).

Bez wizy można przebywać do 24 godzin w strefie tranzytowej na wszystkich lotniskach międzynarodowych w chinach – dotyczy wszystkich narodowości.

Chińskie wizy dzielą się na następujące kategorie:

Wiza turystyczna (turystyka, zwiedzanie). pobyt do 30 dni, okres ważności wizy: jednokrotna 3 miesiące od daty wydania, dwukrotna 6 miesięcy od daty wydania. wjazd musi nastąpić nie później niż ostatniego dnia ważności wizy i można pozostać na okres dni pobytu określony w wizie.

Wiza biznesowo-handlowa okres ważności wizy: jednokrotna 3 miesiące od daty wydania, dwukrotna 6 miesięcy od daty wydania, wielokrotna 6 miesięcy lub rok od daty wydania. wjazd musi nastąpić nie później niż ostatniego dnia ważności wizy i można pozostać na okres dni pobytu określony w wizie.